FBA là gì? Nó hoạt động thế nào?

By Chiến Binh Team | FBA cơ bản

Bạn có muốn học cách bán hàng trên Amazon sử dụng FBA step-by-step từ mình hoàn toàn miễn phí?

Fulfillment by Amazon (FBA) là gì?

FBA là một dịch vụ của Amazon. Hiểu nôm na là bạn bán, Amazon Ship. Bạn không cần phải xây dựng một kho hàng và vận chuyển đến khách hàng. Amazon sẽ làm giúp bạn những việc đó. Có nghĩa là bạn chỉ gửi hàng hóa đến kho của Amazon. Họ sẽ giúp bạn bảo quản và quản lý hàng hóa. Khi có đơn hàng Amazon sẽ tự động đóng gói và vận chuyển cho khách hàng.

Amazon đã tạo ra một mạng lưới đóng gói và vận chuyển hàng hóa tiên tiến nhất thế giới. Việc của bạn chỉ là gửi hàng sang kho cho Amazon và những việc còn lại họ sẽ lo giúp bạn.

Quy trình hoạt động của FBA thế nào?

Bước 1: Khai báo hàng lên Amazon

List hàng lên Amazon sử dụng Amazon Seller center.

Bước 2: Gửi hàng đến kho của Amazon

Dán nhãn bạn được Amazon cung cấp ở bước 1, sau đó gửi hàng hóa của bạn đến kho của Amazon.

Bước 3: Amazon nhận hàng và bảo quản sản phẩm của bạn trong kho của Amazon

Bước 4: Sau khi sản phẩm của bạn được mua, Amazon sẽ đóng gói và vận chuyển chúng đến cho khách hàng.

Khi sử dụng FBA bạn phải trả các chi phí sau:

  • Order Handling
  • Pick & Pack
  • Weight Handling

Ngoài ra bạn còn phải trả thêm Amazon Referral Fee (Trả cho amazon và affiliate marketer)

Để ước tính chi phí cần trả cho Amazon khi mỗi sản phẩm bán được bạn truy cập vào link: https://sellercentral.amazon.com/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_US

Nó sẽ yêu cầu mã ASIN của sản phẩm bạn muốn tính phí. Lấy ASIN của sản phẩm bất kỳ bằng cách nhìn vào url của sản phẩm đó. Mã ASIN của sản phẩm có dạng Bxxxx như hình dưới.

Bạn copy mã của sản phẩm đó và paste vào link trên. Sau đó điền giá bán cho sản phẩm trong phần Amazon fulfillment và chọn Calculate nó sẽ hiện ra các chi phí phải trả cho Amazon như hình dưới.

Follow

About the Author

Một nhóm Amazon FBA seller. Có kinh nghiệm 8 năm về Internet Marketing và MMO. Bọn mình ở đây để giúp các bạn hiểu rõ hơn về FBA.