Bắt đầu với FBA

Dưới đây là những nội dung cơ bản để bắt đầu với FBA và giúp bạn có thể tìm sản phẩm tiềm năng và bán hàng trên Amazon. Mình sẽ cố gắng hoàn thành serie này sớm nhất.

Có thể 1-2 tuần sẽ ra một guild hoàn chỉnh nên để chắc chắn không bỏ lỡ bài nào bạn hãy subcribe vào email list của mình. Mỗi khi ra bài mới mình sẽ thông báo ngay cho bạn.

(14) comments

Add Your Reply